Veelgestelde vragen


Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen Kadeblok en Picusgebouw

Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij jouw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:


Het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:


1 inkomen:



- minimaal 50 x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-



- minimaal 48 x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de
 € 1.500,-



- minimaal 45 x de kale maandhuur bij een huurprijs vanaf € 1.500


2 inkomens:



- samen minimaal 70 x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30 x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)


Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst:


vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.


Met pensioen:


uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)


Eigen vermogen:


vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deel het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij het bruto jaarinkomen.


Zelfstandig ondernemer:


het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van jouw netto bedrijfsresultaat.


Let op:

heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomens-berekening.


Wil je berekenen wat je maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kun je contact opnemen met het verhuurteam.

Hoe kan ik me inschrijven voor een woning?

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij jouw woningvoorkeuren op (deze kun je later nog wel eventueel aanpassen).


Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: jouw gebruikersnaam is gelijk aan jouw e-mail adres. Het wachtwoord mag je zelf kiezen. Duurt dit langer dan 15 minuten, controleer dan even jouw SPAM box.


Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. De gegevens uit het inschrijfformulier zijn al ingevuld. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren? Vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.


Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Heb je aangegeven om samen met een partner te huren? Upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’. Als je alle documenten (en die van jouw partner) hebt geüpload, dan kun je klikken op ‘Documenten compleet’.


Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier jouw  woningvoorkeuren opgegeven. Wil je deze wijzigingen, dan kan dit via de knop – ‘Woningvoorkeuren wijzigen' - in jouw iDD. Klik op ‘Document compleet’ om jouw dossier te verzenden.


Stap 6: Wanneer jouw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning (voorlopig) toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van jouw opgegeven woningvoorkeuren, het aantal aanmeldingen (aantal voorkeuren per woning), de ingevulde gegevens, inkomen en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.
 Je hebt de mogelijkheid om de woning te accepteren of af te wijzen. Als je de woning accepteert, dan zullen we jouw dossier beoordelen (kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm).


Stap 7: Als jouw dossier akkoord bevonden is door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief toewijzen en ontvang je later van ons het huurcontract. Tenzij anders is aangegeven, zal het contract verstuurd worden per e-mail en kun je deze digitaal ondertekenen. Mocht je hier niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met het verhuurteam.


Stap 8: Nu is het wachten tot het appartement gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.


Op welke wijze moet ik mijn documenten uploaden?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij je om, zodra je jouw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in jouw eigen persoonlijke online woondossier (iDD). Om het makkelijker voor je te maken, vragen we in jouw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in jouw situatie van toepassing zijn. Wij raden je aan eerst alle documenten klaar te zetten op jouw computer als losse bestanden.

Belangrijke tips inzake je eigen privacy:

·         Vermeld op alle documenten “KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen {PROJECT}”

·         Haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.)

We vragen alleen documenten op die in jouw werk-, inkomen- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kan alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden, met een maximale grootte van 32 Mb. Zorg  ervoor dat je duidelijke en leesbare bestanden upload. Bestaat een document uit meerdere pagina’s, voeg deze dan samen tot één PDF.

Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.
Ga je huren met je partner? Dan upload je de documenten van jouw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

Heb je vragen omtrent privacy van jouw gegevens, lees dan ons het privacy statement op deze website goed door.

Waarom verloopt alles digitaal?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, jou beter ondersteunen en kun je vanuit huis alles organiseren.
 Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij jou, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de voor jou perfecte woning.

Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Om na te gaan of je voldoet aan de gestelde inkomenseis hebben wij jouw persoonlijke en financiële gegevens nodig. Met deze documenten wordt door het verhuurteam een credit-check uitgevoerd. Wij verhuren woningen in de vrije sector. Dus een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is
 van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

Wanneer is een borg van toepassing?

Een waarborgsom is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:


  • je niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door Bouwinvest;

  • je wel voldoet aan de inkomenseisen, maar dit door toevoeging van eigen vermogen;

  • je jouw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen;

  • je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel;

  • je in je proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst;

  • je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd;

  • je vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is.


Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald.

Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Na deze periode is het mogelijk om elke dag van de maand de huurovereenkomst op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt één volle maand.

Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, bovenop de maandelijkse kale huur betaal je maandelijks een voorschot servicekosten. Deze bedraagt € 60 per maand. Je ontvangt hier elk jaar een afrekening van.


Waar je servicekosten voor betaalt, is opgenomen in de huurovereenkomst. Het kan zijn bijvoorbeeld zijn voor het electraverbruik in de algemene ruimten, schoonmaak van de algemene ruimten of het tuinonderhoud. Je ontvangt altijd hiervan een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vaste lasten.  Je individuele kosten voor energie e.d. zijn afhankelijk van jouw eigen verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen: denk hierbij aan bijvoorbeeld waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Voor de kosten voor verzekering van jouw inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar jouw verzekeringsadviseur.


Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De woningen van het Kadeblok en Picusgebouw worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huursubsidie aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kunt u huurtoeslag aanvragen.

Mogen anderen garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (familie) geaccepteerd.

Kan ik parkeren bij mijn woning?

Elke woning heeft een vaste parkeerplek in de garage. 


Wie is de eigenaar van de huurappartementen

De eigenaar van de huurappartementen in Kadeblok en Picusgebouw is Bouwinvest Residential Fund; eigenaar van ruim 15.000 woningen in Nederland.  Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

Hoe gaat Bouwinvest met mijn gegevens om?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/of jij je via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement.